Fjärr / Distribution med bil och släp

Beskrivning av verksamheten: 
Esperssons Åkeri AB sysselsätter totalt ett 60-tal fordon, de flesta utrustade för kyl-, frys- och värmetransporter. Det normala trafikområdet utgörs av Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Bohuslän, Östergötland, Södermanland, Dalsland, Värmland och Dalarna. Esperssons Åkeri AB vill på ett miljöeffektivt sätt erbjuda och utföra professionella distributionstransporter av tempererat gods samt tillhörande tjänster och produkter Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal för att upprätthålla och förfina en redan etablerad och god kontakt. Vi ska ha en hög servicegrad, god tillgänglighet och miljövänliga fordon. Vi hushåller med energi och råvaror samt förebygger föroreningar. Vid investeringar och val av leverantörer av varor och tjänster prioriterar vi miljövänliga alternativ som motsvarar våra krav och förväntningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö samt följer och bevakar aktivt gällande lagar, förordningar och övriga samhällskrav för att gynna både företaget och våra kunder samt för att nå våra uppsatta mål. Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker organisatorisk- och socialarbetsmiljö, genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker. Vi ska även stimulera dem så att de upplever sitt arbete som meningsfullt, positivt och utvecklande. Vi skall tillhandahålla fordon och utrustning av god och trafiksäker kvalitet samt kontinuerligt förnya fordonsparken. Vi ska vara ett föredöme i trafiken, alltid visa allmänt gott omdöme i varje trafiksituation, aktivt arbeta med trafiksäkerhetsfrågor samt att alltid följa gällande lagar och rutiner.
Arbetsuppgifter: 
Bil och släp lastar i Göteborg söndag till fredag 3-5 butiker och lossas måndag till lördag 3-5 butiker i Skåne. Man jobbar eftermiddag-kväll eller morgon-förmiddag.
Kvalifikationer: 
Du skall ha erfarenhet av att köra med bil och släp, lasta och lossa tempererade varor med el-truck. Du skall vara lyhörd, ordningsam samt ha social kompetens. Lön enligt avtal. Heltid med provanställning. Krav är CE-behörighet, truckkort A1 & A2 och YKB-utbildning.
Varaktighet/Arbetstid: 
Heltid med provanställning. Genomsnitt 40 timmar / vecka
Tillträde: 
Snarast
Sista ansökningsdatum: 
Monday, Mars 12, 2018
Arbetsgivare: 
Esperssons Åkeri AB
Ort: 
HÖRBY
Kontaktperson: 
Kristina Döring
Telefon: 
0415-311751
Email: 
esperssons.akeri.kristina@telia.com
Postadress: 
Fabriksgatan 11 242 35 HÖRBY
Länk till hemsida: 
http://www.esperssons.se/