TIDNINGENPROFFS -"Färre lastbilstransporter med Vembias modell"