TIDNINGENPROFFS -"Chaufförer testar nya digitala fordonssystem i mobil simulator"