Trailer -"Ännu en dödsolycka på E4 med smala vägrenar"