TIDNINGENPROFFS - "Norge bäst i världen på trafiksäkerhet"