Transportarbetaren - "Förlorar behörighet efter 27 prickfria år"