TIDNINGENPROFFS - "Otillåtna cabotage inbringade drygt 8,8 miljoner år 2019"