Trailer

Subscribe to Trailer feed
En del av din vardag
Uppdaterad 12 minuter 27 sekunder sedan

Civilt ingripande avslöjade flakstöld

Fri, 2021-04-09 14:59

Vid halv nio på morgonen fick polisen i Flen ett samtal om en misstänkt stöld av lastbilsflak. Personen som ringde arbetar själv i branschen och misstänkte enligt information på polisens hemsida att flaket, som stod på en lastbil, nyligen stulits.

Personen som larmade polisen parkerade tätt intill lastbilen med det stulna flaket för att förhindra att föraren skulle kunna köra ifrån platsen.

En polispatrull skickades ut för att undersöka saken och en dryg timme efter det initiala telefonsamtalet grips en man i 50-årsåldern och förs till polisstationen. Lastbilen med flaket togs i beslag.

Inlägget Civilt ingripande avslöjade flakstöld dök först upp på Trailer.se.

DHL investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik

Fri, 2021-04-09 12:22

DHL har lagt fram en ny hållbarhetsplan som definierar koncernens mål. Bland annat ska 80 000 elfordon tas i drift för leveranser innan år 2030. Koncernen siktar också på att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Paris klimatavtal.

Enligt ett pressmeddelande investeras 7 miljarder euro under de närmaste 10 åren för att åstadkomma detta.

Investeringarna kommer specifikt att gå till alternativa flygbränslen, en utökad flotta av utsläppsfria elfordon och klimatneutrala byggnader. Längs vägen mot sitt nollutsläppsmål år 2050 förbinder sig företaget till nya delmål. Till exempel åtar sig DHL till att följa Science Based Target-initiativet (SBTi) för att minska sina växthusgasutsläpp till år 2030 i linje med Paris klimatavtal.

Koncernen utgår från att dess utsläpp skulle bli cirka 46 miljoner ton år 2030 utan åtgärderna som beskrivs i den nya hållbarhetsplanen. År 2020 var utsläppen 33 miljoner ton. Idag har företaget åtagit sig att minska dessa årliga koldioxidutsläpp till under 29 miljoner ton till år 2030, trots den förväntade fortsatt starka tillväxten i global logistikverksamhet.

För korta transportsträckor och sista milen-leveranser fortsätter koncernen att driva elektrifieringen av sin fordonsflotta. År 2030 ska 60 procent av de globala leveransfordonen för sista milen vara eldrivna, därmed kommer mer än 80 000 e-fordon att finnas på vägarna. År 2020 var siffran 18 procent.

På längre transportsträckor, särskilt inom flygtransport, är elektriska lösningar inte ett alternativ under överskådlig framtid. Det är därför Deutsche Post DHL Group satsar på utveckling och användning av bränslen som produceras från förnybar energi: år 2030 ska minst 30 procent av bränslebehovet inom flyg- och linjetrafik täckas av hållbara bränslen. Dessutom investerar koncernen i miljövänliga fastigheter (kontor, post- och paketcenter samt logistiklager): alla nya byggnader kommer att vara klimatneutrala.

Inlägget DHL investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik dök först upp på Trailer.se.

Kraftig ökning av fusk med dubbla förarkort

Thu, 2021-04-08 19:20

Chaufförer som ertappats med att köra på någon annans förarkort har ökat kraftigt den senaste tiden och statistik visar att 2021 kan bli något av ett rekordår. Inte minst i polisregion Nord har trafikpolisen avslöjat allt flera chaufförer som kör med dubbla förarkort.

— Vi ser allt fler som kör på förarkort som är utfärdade på någon annan. Det finns ingen tveksamhet om det, säger Mattias Martinsson som är gruppchef för trafikpolisen i Luleå.

Exempelvis stoppades en trailerdragare den 25 mars på E4 vid Smedsbykorsningen norr om Luleå där polisen räknade ihop en körtid på 25 timmar och 28 minuter, med en längsta vila på 45 minuter. Den 21 mars ertappades en chaufför på E4 i Luleå med en sammanräknad körtid på 16 timmar och den 27 februari var det en chaufför som stoppades på E10 som kört 21 timmar med en dygnsvila på endast 2 timmar.

Hur mycket fusket har ökat kan Mattias Martinsson inte uttala sig om. Det är också svårt att få svar på om det ökande antalet chaufförer som åker fast beror på att fusket de facto har ökat eller om det beror på att polisen blivit bättre på att avslöja de som fuskar. Mattias analys lutar åt det sistnämnda.

— Våra arbetsmetoder har blivit bättre och personalen har blivit effektivare, säger han.

Daniel Pettersson, sektionschef för trafikenheten i region Nord, tror att ökningen till viss del kan bero på en förändring i hur chaufförerna och åkerierna fuskar.

— Känslan är att man manipulerar mindre tekniskt och istället kör på annans förarkort, säger han.

Siffror från Utvecklingscentrum Mitt där man sammanställer statistik över trafikpolisens nationella arbete gentemot yrkestrafiken bekräftar upplevelsen poliserna i fält har. Den sista mars hade man 32 fall där chaufförer kört på annans förarkort sedan årsskiftet. Det är nära hälften av vad man rapporterade in under hela 2020. Siffrorna för de senaste fem åren är följande:

2020 73

2019 78

2018 57

2017 72

2016 61

Fortsätter året som det börjat lär antalet fall där chaufförer kört på annans förarkort landa på över 120 för 2021.

Även Transportstyrelsens siffror från företagskontroller visar på en ökning av ertappade fall. Tillsynen av bland annat fusk med förarkort lades på myndigheten 2010. Totalt har man 364 överträdelser av körning på annans kort som vunnit laga kraft. Av dessa är det 297 som vunnit laga kraft sedan 1 januari 2018.

Också hos Transportstyrelsen har verktygen för att hitta fuskarna finslipats de senaste åren. Man tampas dessutom med långa ledtider i ärendena. Många fall har överklagats vilket innebär att merparten av ärendena ännu inte vunnit laga kraft.

Enligt polisen Mattias Martinsson finns fusket inom alla kategorier och typer av transporter.

— Vi träffar på problemet inom alla möjliga transporter. Det är både svenska och utländska chaufförer som fuskar och det förekommer både inom transittrafiken och de inhemska transporterna, säger han.

Att det är betydligt fler som fuskar än de som polisen stoppar är Daniel Pettersson tämligen övertygad om.

— Mörkertalet är enormt. Blir man inte stoppad är risken att bli upptäckt väldigt liten, säger han.

Inlägget Kraftig ökning av fusk med dubbla förarkort dök först upp på Trailer.se.

Truckzter vill bli en Uber för transportnäringen

Thu, 2021-04-08 10:44

Truckzter är en digital tjänst som är tänkt att koppla samman transportörerna direkt med fraktkunder utan mellanhänder som speditörer. Enligt ett pressmeddelande är syftet att minska tomkörning för att på så sätt minska miljöpåverkan och samtidigt öka lönsamheten. 

Tjänsten riktar sig dels till fristående åkerier som inte är uppknutna av någon större speditör, dels till företag med transportbehov. Via Truckzter matchas åkeriernas och kundernas behov.

– Vår mission är mer miljövänliga lastbilstransporter och fulla flak, säger företagets vd Fredrik Regin.

Han samt delägaren och entreprenören Per Arenö arbetar nu med att lansera tjänsten och förverkliga visionen.

– Via vår digitala plattform kan vi matcha ihop frakten med lediga platser på lastbilsflaken. Varje gång det sker minskar miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten ökar i en tuff bransch, säger Per Arenö.

Truckzter gör det även möjligt att spåra godset vilket kan vara svårt för mindre åkerier att erbjuda.

Företaget riktar sig till att börja med till åkerier och företag i Mellansverige. Första steget är att få en bekräftelse från marknaden att tjänsten fungerar. I nästa steg gäller det att få en växande skara åkerier och företag att använda tjänsten. 

– Genom att föra samman företag och åkerier och skapa en gemensam marknadsplats på vår plattform, hoppar vi över ett steg och ändrar branschlogiken. Lyckas vi blir vi en motsvarighet till Uber, fast inom transportnäringen, säger Per Arenö.

Om det blir huggsexa om godset, finns det inte då en risk att fraktpriserna pressas än mer än vad de redan görs idag? 

– Ska vi vara en attraktiv tjänst för åkerierna kan vi inte vara en prispressare i en redan lågmarginalbransch. Vi måste hitta sätt att öka marginalerna för åkerierna. Med Truckzter kommer åkerier att kunna öka sin fyllnadsgrad samt hitta returlass där det annars är en utmaning för oberoende åkerier att agera. Ofta är det andra eller tredjehandsuppdrag som finns att tillgå där många kapar emellan, säger Fredrik Regin till Trailer.se.

Inlägget Truckzter vill bli en Uber för transportnäringen dök först upp på Trailer.se.

Stockholms åkerier hårt drabbade av restriktionerna

Wed, 2021-04-07 14:24

Det är i Stockholmsområdet de största konsekvenserna av pandemin visar sig enligt Sveriges Åkeriföretags undersökning. Nästan 48 procent av åkerierna har nu mindre att göra än normalt. Risken är större för en mängd uppsägningar i Stockholm än i övriga landet.

Sedan starten av pandemin och de restriktioner som följde har Sveriges Åkeriföretag följt hur medlemsföretagen drabbas av restriktioner och pandemins effekter genom regelbundna enkäter. De visar att många har drabbats, speciellt vissa segment inom åkerinäringen som transporter knutna till restaurang, event och upplevelseindustrin. 

Nu visar trenden att läget i Stockholm är på väg att snabbt bli sämre. Här har restriktionerna slagit hårt mot åkeribranschen.

 

– Våra medlemsföretag är ett tåligt släkte som tagit sitt ansvar som samhällsviktig funktion under hela pandemin på samma sätt som vården, men nu ser vi en del varningssignaler på att kraften börjar ta slut, speciellt i Stockholm, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

I undersökningen svarade 12 procent av medlemsföretagen i Stockholm att de kommer behöva säga upp personal på grund av pandemin, mot i genomsnitt fem procent i övriga landet.
Det är också en större andel företag som har personal som antingen är sjukskrivna eller befinner sig i karantän nu jämfört med i februari, cirka 18 procent jämfört med 15 procent.

Arbetsbelastningen i branschen är dock i princip oförändrad. Sett över hela landet är det nästan 74 procent som uppger att läget är oförändrat mot tidigare undersökningar. Knappt 70 procent i februari 2021 och 66 procent i slutet av december 2020. Det är en stabilisering över tid.

Det finns även en hel del positiva signaler i undersökningen där det på många håll visar att en återgång nära ett normaltillstånd är på väg.

– Det är stora skillnader mellan regionerna, det finns oroande signaler i Stockholm, men väldigt positivt är bland annat att 13 procent av de skånska åkeriföretagen uppger att de har mer att göra än normalt, avslutar Ulric Långberg

Om undersökningen: 

Sveriges Åkeriföretag följer regelbundet upp coronaläget i branschen genom frågor till medlemsföretagen. Denna gång fullföljde 749 respondenter enkäten, vilket motsvarar drygt 16 procents svarsfrekvens.

Inlägget Stockholms åkerier hårt drabbade av restriktionerna dök först upp på Trailer.se.

Hundratals liter diesel stals medan chauffören sov

Wed, 2021-04-07 12:15

Dieselstöld är mer eller mindre vardagsmat inom åkerinäringen. I natt hände det igen. Denna gång slangades en lastbil som stod parkerad på Sjöboda rastplats vid E4:an i Markaryds kommun. Enligt Smålandsposten rör det sig om cirka 300 liter som stals. Chauffören låg och sov i hytten medan brottet begicks. 

Inlägget Hundratals liter diesel stals medan chauffören sov dök först upp på Trailer.se.

Arbetsplatsolycka på åkeri

Wed, 2021-04-07 11:57

Arbetsplatsolycka på åkeri

Vid 9-tiden på onsdagsförmiddagen larmades polis om en olycka på ett åkeri i Ljungbyhed i Klippans kommun. Enligt uppgifter från Aftonbladet ska en man ha klämts och skadat foten eller benet.

– Han har råkat ut för någon typ av olycka där han blivit klämd under någonting, eventuellt en lastpall, säger Sara Andersson, presstalesperson på polisen region Syd, till tidningen.

Polis, räddningstjänst och ambulans ryckte ut till platsen. Skadeläget är oklart men mannen ska inte längre vara fastklämd. 

Inlägget Arbetsplatsolycka på åkeri dök först upp på Trailer.se.

Rattfull chaufför tafsade på kvinnlig polis

Tue, 2021-04-06 14:02

På lördagskvällen stoppade polisen en lastbil i Asarum utanför Karlshamn för kontroll. Det visade sig att den 40-årige lastbilschauffören var kraftigt berusad. Mannen, som är hemmahörande i Litauen, betedde sig dessutom på ett sätt som innebär att han inte bara är misstänkt för rattfylleri utan även för sexuellt ofredande. 

– Han betedde sig illa mot personal och passade på att tafsa lite på en kvinnlig polis bakdelar, Henrik Lindqvist, inre befäl på polisen till tidningen Sydöstran.

Chauffören togs med till polisstationen i Karlskrona men släpptes sedan. Misstankarna mot mannen kvarstår. 

Inlägget Rattfull chaufför tafsade på kvinnlig polis dök först upp på Trailer.se.

DAF utökar funktionerna för DAF Connect

Tue, 2021-04-06 12:32

DAF Trucks lägger till nya funktioner i den onlinebaserade plattformen DAF Connect för vagnparkshantering. Webbutiken gör det möjligt att hantera DAF Connect-prenumerationer med bara ett klick samtidigt som den öppna plattformen nu garanterar enkel integrering av programvara för vagnparkshantering från tredje part.

En ny funktion är enligt ett pressmeddelande en webbutik som hjälper transportföretag att hantera sina DAF Connect-prenumerationer med bara ett klick. Därför kan kontrakten utökas med ytterligare tjänster online, vilket ökar användarvänligheten och effektiviteten. 

– Webbutiken gör det mycket enkelt att hantera prenumerationer. På instrumentpanelen finns en snabböversikt över vilka program som kan köpas eller utökas, säger Jorg Wijnands, chef för marknadsföring på DAF Connect.

En annan nyhet är förbättringen av DAF Connects öppna plattform. DAF Connect bygger på tillförlitliga partnerskap med utvalda tredjepartstillverkare och innehåller nu stöd för enkel integrering med befintliga vagnparks- och transporthanteringssystem.

Den öppna plattformen gör det också möjligt för betrodda tredjepartsleverantörer av vagnparkshantering att hämta data direkt från Connect. Detta minskar antalet dyra maskinvarumoduler i fordonet och möjliggör plug-and-play-integrering.

Inlägget DAF utökar funktionerna för DAF Connect dök först upp på Trailer.se.

Större trafikolycka med 4 lastbilar spärrar E20

Mon, 2021-04-05 11:59

En större trafikolycka inträffade under måndagsförmiddagen på E20 i närheten av Laxå. Det handlar om fyra lastbilar med släp och ett antal personbilar. En av lastbilarna är lastad med farligt gods, men inget tyder på läckage. Polisen säger att det inte handlar om några allvarligare personskador. Enligt ögonvittnen på plats ligger det närmare en dm snö på E20.

Trafikverket säger att E20 sedan klockan 09.15 är avstängd i båda riktningar mellan Finnerödja och Laxå på grund av trafikolyckan där flera fordon är inblandade.

Södergående trafik leds om via väg 205, 533 och 675.

Norrgående trafik leds om via 575, 533 och 205.

Prognos på när det är full framkomlighet på vägen saknas och polisen säger att det kan komma att ta lång tid innan vägen kan öppnas igen.

Inlägget Större trafikolycka med 4 lastbilar spärrar E20 dök först upp på Trailer.se.

Åtal väcks för mord på chaufför

Thu, 2021-04-01 12:30

För åtta år sedan påträffades en lastbilschaufför död i en brinnande dragbil på Almön i Tjörns kommun. Enligt Aftonbladet har en rumänsk medborgare idag åtalats för mordet. 

Det var den 27 februari 2013 som chauffören som var polsk medborgare hittades. Enligt den rättsmedicinska undersökningen hade mannen strypts innan lastbilen sattes i brand. 

Lastbilens trailern hittades senare tom på Hisingen i Göteborg. Lasten som hade bestått av kabeltrummor med koppartråd och aluminiumtråd var då borta. Värdet på lasten beräknades till 22.000 euro. En del av godset hittades senare på en golfbana på Hisingen.

Spår på trailern och godset har knutit den rumänska mannen till mordet. Mannen nekar till brott.

Läs mer:

Mord på chaufför ett steg närmare lösning

Inlägget Åtal väcks för mord på chaufför dök först upp på Trailer.se.

Connexas byter namn till AddSecure

Thu, 2021-04-01 12:06

Efter förvärvet av Connexas i maj 2020 omprofileras nu det i Storbritannien baserade telematikföretaget till AddSecure. Syftet är att ytterligare stärka AddSecures position inom transport och logistikbranschen.

Fördelar med omprofileringen är enligt ett pressmeddelande synergieffekter vad gäller teknologi och gemensam företagskultur. Dessutom, menar man, ger den större möjligheter att utveckla erbjudandet till marknaden och skapar en tydlig och enad verksamhet.

Inlägget Connexas byter namn till AddSecure dök först upp på Trailer.se.

Nytt tjänstekoncept från Continental 

Thu, 2021-04-01 11:54

Continental har slagit ihop sitt utbud av tjänster för fordonsflottor och åkerier under konceptet Conti360° Solutions. Omorganisationen sätter ett fokus på digitalisering och hållbarhet och möter därmed marknadens efterfrågan på detsamma där nya krav på datadriven hantering och digitalisering i stort återspeglas. Den strategiska ihopkopplingen av tjänster kommer även stödja åkerinäringen genom att tillgodose det växande behovet av hållbarhet i logistiksektorn. Initiativet är en del av Continentals strategiska program Vision 2030 som presenterades i december förra året.

Med Conti360° Solutions går Continental enligt ett pressmeddelande från däcktillverkare och leverantör av olika däcktjänster till att erbjuda mer av helhetslösningar – integrerade med varandra. I Conti360° Solutions ingår ContiConnect, ContiPressureCheck och ContiLifeCycle, inklusive regummeringsprodukterna ContiRe och ContiTread – samt hantering av däckstommar.

– Genom att fokusera mer på ContiLifeCycle-konceptet i våra Conti360° Solutions-avtal så vill vi fokusera på och stödja en ökad hållbarhet i transportbranschen. Ambitionen är att här bli den naturliga samarbetspartnern när det kommer till hållbarhetsfrågan. En ny visuell kommunikation och logotyp ska hjälpa till att göra kunderna uppmärksamma på omorganisationen, säger Ralf Benack, chef för affärsområdet Fleet Solution EMEA.

– Den senaste omorganisationen sammanför tjänster och produkter i ett ännu mer sammanhållet koncept. Vad vi nu gör är att nyttja de synergieffekter som genereras av vårt nära samarbete med våra andra affärsområde inom Automotive på fordonskomponentsidan – ett samarbete som kontinuerligt för in nya kunskaper i vår portfölj. Som ett resultat av detta kan Continental erbjuda åkerinäringen en professionell lösning som möjliggör för en hållbar hantering – detta genom användning av bränslebesparande däck, resursbesparande regummeringar och digital däckövervakning, säger Ralf Benack. 

Inlägget Nytt tjänstekoncept från Continental  dök först upp på Trailer.se.

Trailer 5 2021

Thu, 2021-04-01 06:00

Trailer 5 2021 finns nu ute i butik, 100 sidor med allt som har med tunga lastbilar och åkeribranschen att göra. Åkerireportage, branschnyheter, ny teknik, ekonomi, politik och annan intressant information för dig som är åkare, lastbilschaufför eller som på annat sätt jobbar med tunga lastbilar. Vi skriver både om nytta och nöje. I detta nummer dessutom Tema Bilvård.

KUST TILL KUST. Marcus Svensson har kört tankbil på Branteviks Åkeri i 15 år. Han leverera diesel och eldningsolja till åkeriets egna kunder från väster till öster i Skåne.

 

 

 

MASKINFLYTT. Henrik Ullsäter från Jönköping övertar den Volvo FH16 750 med VM-trailer han kör på Hakarps Schakt & Transport och startar eget som 24-åring.

KRANBILAR. Edins Kranar från Järfälla är en firma med stor bredd, och höjd, i vagnparken. Trailer har kollat in två Mercedes-byggen, en Arocs och en Actros.

SERVICE. Hos NTB Service AB i Örebro finns allt samlat under ett och samma tak. Här lagas och servas både tunga och lätta nyttofordon plus deras påbyggnader.

SAMLARE. Robert Arvidsson från Henån på Orust är en engagerad samlare som gillar att läsa motortidningar. Vi har besökt hans skattkammare.

DRIVKRAFT. Livet blir inte alltid som man tänkt. Det vet Anders Stenmark i Junsele. Men hans bilar i BIS Åkeri syns ändå både i plogsvängen och på timmerterminaler.

BILVÅRD. I vår temasektion besöker vi både en lastbilstvätt i Örebro och har samlat de senaste nyheterna när det kommer till att hålla sin lastbil ren och snygg.

USA. Pensionerade brandmannen Frank Settembrino har startat en ny karriär som lastbilschaufför i Florida. Där kör han en Kenworth T880 lastväxlare på Gulf Coast Dumpsters.

Inlägget Trailer 5 2021 dök först upp på Trailer.se.

Eldriven distribution hos Martin & Servera 

Wed, 2021-03-31 11:46

Martin & Servera Logistik introducerar i sommar sin första helt elektrifierade lastbil, en Volvo FE Electric. Detta fordon kommer att användas för distribution i Stockholm. Det är en del av flera åtgärder för att nå koncernens gemensamma hållbarhetsmål – klimatneutral verksamhet senast 2030. 

– Den här investeringen är ytterligare ett steg i vårt arbete med att minska användningen av fossila bränslen, reducera luftföroreningar och minska buller i trafikmiljön, säger Stefan Bergström Hedmark, vd Martin & Servera Logistik, i ett pressmeddelande.

Lastbilen, som levereras av Volvo Lastvagnar, ska användas för distribution i Stockholm och kommer att köras i tre skift – förmiddag, eftermiddag och natt.

– För Martin & Servera Logistik är det viktigt att minska det totala antalet fordon genom att nyttja dem en större del av dygnet – inte enbart under förmiddagar. Det är extra viktigt när det gäller den eldrivna lastbilen. Om vi kan göra fler leveranser per dag med den, så betyder det ju också mindre utsläpp och en tystare trafikmiljö, säger Stefan Bergström Hedmark.

Enligt pressmeddelandet ser Martin & Servera att allt fler kunder i offentlig sektor och på restaurangmarknaden engagerar sig i klimatfrågan och ställer krav på mer hållbara transporter.

– Det gillar vi. Det betyder att det finns många kunder som är redo att förändra invanda beteenden och stötta oss i arbetet med att öka nyttjandegraden genom att ta emot varuleveranser både förmiddag, eftermiddag och natt, säger Stefan.

Det kommer att bli en stegvis övergång från fossildriven till batteridriven fordonsflotta där också fordon på biobränsle har en fortsatt viktig roll.

– Om jag får spekulera så tror jag att det vi brukar kalla ”last mile distribution”, inom några år går med batteridrivna fordon. För de långa transporterna blir det en kombination av biobränsle, vätgas och eldrift framåt, säger Stefan Bergström Hedmark.

Fakta om Martin & Serveras Volvo FE Electric

Volvo FE Electric 6 x 2

27 tons total fordonsvikt

Fyra batteripaket med totalt 264 kwh kapacitet

Kundanpassat skåp med kylaggregat som drivs av lastbilens batteri monteras av påbyggaren JPGS

En laddning ger cirka 15-20 mils körning

Inlägget Eldriven distribution hos Martin & Servera  dök först upp på Trailer.se.

Tools och Swedol flyttar ihop i Lund

Wed, 2021-03-31 11:35

Idag flyttar Tools och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet i Lund. Den nya gemensamma butiken rymmer koncepten Tools, Swedol och Grolls.

Den 1 april 2020 blev Tools och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde inom Momentum Group. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att bygga en ny gemensam organisation.

En del i skapandet av det nya erbjudandet består i att på utvalda orter i Sverige integrera befintliga butiker med varandra. I september öppnade den första gemensamma butiken i Kalmar och idag flyttar försäljningen ihop även i Lund genom att Tools flyttar in i Swedols lokaler på Skiffervägen 15B.

– Det är riktigt roligt att vi nu får chansen att integrera våra sortiment och våra erbjudanden med varandra för att på det sättet skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder, säger Torbjörn Eriksson, Landschef för försäljning Sverige inom det nya affärsområdet, i ett pressmeddelande.

I samband med öppnandet stänger Tools-butiken på Öresundsvägen 16.

– Lund är den åttonde av ungefär tjugotalet orter orten där vi under det kommande året avser att samordna våra verksamheter inom butiks- och bearbetande försäljning, säger Torbjörn Eriksson.

Inlägget Tools och Swedol flyttar ihop i Lund dök först upp på Trailer.se.

Dubbla färdskrivarfusk fastnade i polisens nät

Wed, 2021-03-31 11:26

Delar av Norrbottensgruppen vid polisens Trafiksektion region Norr jobbar denna vecka med gränsövervakning vid Övertorneå. Förutom kontroll av giltiga covidtester kontrollerar man även lastbilar som kommer över gränsen. Gruppen har vid flera tillfällen i år stoppat lastbilar där färdskrivare varit manipulerade och chaufförer kört på dubbla förarkort. Nu skulle ytterligare två lastbilstransporter läggas till listan av fuskare.

Den första lastbilen som stoppades visade sig ha en manipulerad färdskrivare. Utrustningen som användes för att manipulera färdskrivaren omhändertogs och chauffören och åkeriet rapporterades för brott. 

När det gäller manipulation av färdskrivare kan detta räknas som dataintrång där straffskalan går från dagsböter till fängelse. Åklagaren kan även rikta in sig på åkeriet och kräva företagsbot. Tidigare fall har resulterat på bot i storleksordningen 200 000 kronor.

Strax efter att den första fula fisken fastnat i polisens nät fick man napp igen. Denna gång var det en chaufför som körde på en annan persons förarkort. Chaufförens körkort omhändertogs och vederbörande rapporterades för brott. Även här kan de inblandade räkna med en saftig ekonomisk påföljd för tilltaget.  

Inlägget Dubbla färdskrivarfusk fastnade i polisens nät dök först upp på Trailer.se.

Volvo i nytt samarbete för utvecklingen av autonoma lastbilar

Tue, 2021-03-30 15:11

Volvo Autonomous Solutions har ingått i ett strategiskt partnerskap med det USA-baserade företaget Aurora för att tillsammans utveckla autonoma lastbilar för landsvägskörning. Avtalet mellan Volvo Autonomous Solutions och Aurora är ett långsiktigt partnerskap som sträcker sig över flera år. I början kommer fokus enligt ett pressmeddelande att ligga på hub-till-hub-applikationer för kunder i Nordamerika.

Partnerskapet handlar främst om att integrera tjänsten Aurora Driver i Volvos lastbilar och att utveckla lösningar med transporter som en tjänst. Lösningarna bygger på Volvos produkter och långa historia inom säkerhet samt Auroras djupa expertis inom utvecklingen av system för autonoma fordon.

– Att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande inom autonom körning på landsväg, med all nödvändig funtkionalitet, kräver nära samarbete med både kunder och teknikpartners, säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions. 

Det här samarbetet för Volvo Autonomous Solutions ett steg närmare målet att erbjuda ”Transport as a Service” och kommer att skynda på företagets kommersiella erbjudande inom hub-till-hub-applikationer i Nordamerika.

– Aurora är redan en ledande kraft inom autonoma system. Deras integrerade självkörande plattform med mjukvara, hårdvara och datatjänster i kombination erbjuder en tydlig väg mot effektiva och säkra lösningar för körning på landsväg på medellång sikt, säger Nils Jaeger.

Inlägget Volvo i nytt samarbete för utvecklingen av autonoma lastbilar dök först upp på Trailer.se.

Postnord levererar fossilfritt i Helsingborg och Uppsala

Tue, 2021-03-30 13:42

De senaste åren har Postnord gjort stora satsningar för att skapa hållbara och klimatsmarta leveranslösningar. En stor del av denna satsning handlar om övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel. Med ett sikte på fossilfrihet 2030 blir nu Postnords leveranser i Helsingborg och Uppsala helt fossilfria enligt ett pressmeddelande.

För att nå målet om fossilfrihet 2030 kommer Postnord successivt investera i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel. Man har också påbörjat en övergång till en fossilfri leveransverksamhet i Sveriges största städer. I de fossilfria områdena, idag Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad, sker alla leveranser med fordon som drivs av förnybar energi, inom de miljözoner som kommunen satt. Nu meddelar Postnord att ytterligare två städer leveransverksamhet ska bli fossilfria – Helsingborg och Uppsala.

– Vi jobbar aktivt för att våra leveranser ska bli mer hållbara och att nå målet med fossilfrihet till 2030. Det känns fantastiskt att ta ännu ett steg med helt fossilfria leveranser i Helsingborg och Uppsala. Som en rikstäckande verksamhet är det viktigt för oss att driva klimatomställningen, så detta är ett av många steg i den riktningen, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord.

Företagets fossilfria leveransverksamhet innebär att all transport av paket, inom kommunens miljözoner, sker med cykel, elfordon eller med fordon som drivs med förnybara drivmedel. Postnord har sedan länge levererat med elcyklar samt andra el och gasfordon och ersätter nu diesel med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon inom dessa miljözoner. HVO100 är ett drivmedel baserat på vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och är utvunnet från 100 procent förnyelsebart material.

Omställningen till en fossilfri leveransverksamhet i de två städerna kommer att ske i slutet på mars 2021. Samtliga tjänster och leveranser, både leveranser till mottagare och företag, faller inom ramen för omställningen. Även butiksleveranserna är fossilfria. Under året kommer fler städer och stadsdelar att stegvis bli fossilfria.

Fakta:

Kort om Postnords omställning till fossilfria alternativ:

  • 36 procent av Postnords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler.  Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete
  • Postnord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Andelen förnybara bränslen för Postnords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
  • Tåg istället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.
  • Alla Postnords förare utbildas i sparsam körning.

Inlägget Postnord levererar fossilfritt i Helsingborg och Uppsala dök först upp på Trailer.se.

Folksams test visar på bristande säkerhet i lättlastare

Tue, 2021-03-30 13:30

Transportbilarna har blivit säkrare men det är fortfarande ett stort glapp till nivån på personbilarnas säkerhetsutrustning. Om säkerhetskraven för nya personbilar skulle tillämpas på transportbilar skulle endas en modell klara kraven. Detta enligt en test som Folksam nyligen publicerat.

Transportbilar är en arbetsplats för många företagare och anställda  Därför menar Folksam är det viktigt att inköpare av dessa fordon prioriterar säkerhet och utsläpp. Med årets lista över nya transportbilar vill försäkringsbolaget vägleda inköpare av dessa bilar att enklare välja säkrare bilar med lägre utsläpp.

Två problem som sticker ut enligt testet är att säkerhetsutrustningen i transportbilar är enklare och inte är standardmonterad i samma utsträckning som i personbilar, och att det är för få konsumentkrocktester av transportbilar.

– Det är viktigt att användare av dessa bilar får rätt guidning till det säkraste och mest miljöeffektiva valet av ny transportbil. Det saknas offentliga krocktester vilka normalt driver säkerhetsutvecklingen framåt och verifierar bilarnas krockskydd. Därför behöver det göras fler krocktester av nya transportbilar, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, i ett pressmeddelande.

För att uppfylla säkerhetsvillkoret för Bra val 2021 ingår högsta betyg i krocktester, Folksams analyser av verkliga krockar, autobroms som bromsar för andra bilar och filhållningssystem som standard eller tillval. Av 40 transportbilsmodeller är det nio modeller som uppfyller säkerhetskraven och får Bra val.

Autobroms med cykeldetektion har ökat bland personbilarna där 43 procent av årets modeller har det som standard men motsvarande för transportbilarna är endast 10 procent. Filvarningssystem finns i 66 procent av personbilarna och 12 procent av transportbilarna.

Transportbilarnas CO2 utsläpp är betydligt högre än för personbilar menar Folksam. En jämförelse mellan dieseldrivna transport- och personbilar visar att utsläppen är cirka 28 procent högre för transportbilar i tjänsteviktgruppen 1700–2000 kg och för lättare transportbilar mellan 1400–1600 kg är utsläppen för diesel drygt 40 procent större än personbilar. 

Transportbilarna har oftast större luftmotstånd men har inte genomgått samma utveckling med bränslesparande teknik som personbilarna enligt Folksam.

Transportbilarna domineras av dieselmotorer och listan innehåller endast en laddhybrid, Ford Transit Custom. Helt eldrivna transportbilar har blivit fler de senaste åren och 13 av 40 transportbilsmodeller erbjuds med ren eldrift. Av 13 elbilsmodeller får fyra modeller Bra val (Citroen e-Jumpy, Mercedes e-Vito, Opel Vivaro-e Van och Peugeot e-Expert). Två modeller, Fiat Doblo och Ducato erbjuder gasdrift men uppfyller inte säkerhetsvillkoren för Bra val.

Eldrivna transportbilar ökar som alternativ till dieselmotorer men den korta räckvidden begränsar användningsområdet. Flertalet har en räckvidd på mellan 10 – 20 mil olastade. En enkel justering kan vara större batteri men det driver upp priset och begränsar lastförmågan vilket är viktiga egenskaper hos transportbilar.

– Vi efterlyser miljövänliga alternativ med längre räckvidd utan att bilens lastförmåga och driftkostnad påverkas negativt, säger Anders Ydenius

 

Testfakta:

Bra val, kriterier

  • Minst fyrtio procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” eller fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester.
  • Bilen ska ha autobroms med fordonsdetektion som standard eller tillval.
  • Bilen ska ha filbytesvarning/filhållning som standard eller tillval.
  • Bilen ska ha antisladdsystem som standard.
  • Bilen ska vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP.

Utsläppskriterier

  • Enligt körcykel WLTP: Utsläppsvärde CO2 (g/km) < 145+0,06x (Tjänstevikt-1372)

Bra val bilar

Bilmärke Modell Finns i versioner med uppfyllda utsläppsvillkor Citroen Jumpy JA (diesel, el) Ford Ranger Ford Transit Custom JA (diesel, laddhybrid) Isuzu D-Max Mercedes Vito JA (diesel, el) Opel Vivaro JA (diesel, el) Peugeot Expert JA (diesel, el) Toyota Hilux Toyota Proace JA (diesel)

Inlägget Folksams test visar på bristande säkerhet i lättlastare dök först upp på Trailer.se.

Pages