Ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på väg 70