TIDNINGENPROFFS -”NÖDPARAGRAF VISAR PÅ FELAKTIGHETER I REGELVERK”