AKERITIDNING - "Trafikpolisen och gränspolisen samverkar i lastbilskontroller"