Vi tar ställning till nolltolerans mot rattsurfning!

logga_png.png

Vi stöttar Sveriges Åkeriförbunds kampanj för nolltolerans mot rattsurfning!

"Varje år inträffar 1 000-tals trafikolyckor. Varje olycka som orsakats av att föraren tappat uppmärksamheten i samband med att de har använt mobiltelefon är en för mycket. Hur många trafikolyckor som orsakas av just den anledningen är svår att säkerställa men under år 2021 har närmare 18 300 personer bötfällts för användande av mobiltelefon vid färd. En statistik som tyvärr visar hur vanligt förekommande det är. Dessutom är mörkertalet stort. "

"Som yrkesförare är du ett föredöme i trafiken!"

"Med vägen som arbetsplats sitter du på en erfarenhet som många medtrafikanter saknar. En erfarenhet som kommer från en gedigen utbildning och efter mängder av mil bakom ratten. Du tänker både ett, två och tre steg inför varje trafiksituation för att förutse risker och undvika olyckor. En anonym vägens hjälte med andra ord."

"Genom att ta ställning för "Händerna på ratten" gör du som yrkesförare ett personligt ställningstagande."

"Ett ställningstagande som förhoppningsvis påverkar andra att göra desamma. Ett ställningstagande som kan rädda liv!"

Läs mer om kampanjen och ta ställning du också!